Stagiaires gezocht

Stages Stichting Nisa for Nisa seizoen 2014/2015

Zoals ieder jaar biedt Nisa for Nisa een aantal uitdagende stages aan. Deze zijn voor studentes op MBO en HBO niveau.

Stagiaires krijgen binnen de organisatie volop kans zich te ontwikkelen en echte leer- en werkervaringen op te doen. Nisa for Nisa is een Erkend Leerbedrijf.

Voor het seizoen 2014/2015 bieden wij de volgende stageplekken aan:

  • MBO-stage Maatschappelijke Zorg

Inhoud:

De stagiaire Maatschappelijke Zorg is beschikbaar voor praktische advies en hulp aan cliënten van Nisa for Nisa.

Zij helpt bij het invullen van documenten en formulieren en bij het contact leggen met instanties en hulpverleningsinstellingen en biedt vooral praktische ondersteuning. Zij biedt een luisterend oor en weet welke taken zijzelf en welke door anderen uitgevoerd moeten worden.

De stagiaire werkt nauw samen met de HBO-stagiaire MW en andere medewerkers en vrijwilligers van Nisa for Nisa.

De stage wordt geboden voor min. 3 dagen per week, gedurende het gehele seizoen (sept. 2014/juni 2015).

  • HBO-stage Maatschappelijk Werk

Inhoud:

Stagiaires Maatschappelijk Werk hebben een belangrijke taak in de begeleiding van cliënten van Nisa for Nisa.

Zij is in staat zich een goed beeld te vormen van de problematiek van de cliënt en samen met haar een plan van aanpak te maken. Daarbij zal zij de cliënt veelal toeleiden naar de instanties of hulpverleningsinstellingen waar de vraag/het probleem het beste kan worden behandeld.

Je werkt zelfstandig, maar ook in nauwe samenspraak met de leidinggevenden van Nisa for Nisa en met de betrokken instellingen.

De stagiaire werkt in teamverband, maar ook zelfstandig.

De stage wordt geboden aan HBO-studenten Maatschappelijk Werk 3e of 4e jaars, voor min. 4 dagen per week en gedurende het gehele seizoen 2014/2015. (sept. 2014/juni 2015)

De MBO en HBO stagiaires Maatschappelijk Werk werken nauw met elkaar samen en vullen elkaar aan. Het onderscheid wordt daarbij bepaald door de zwaarte van de problematiek van de hulpvraagster.

  • HBO-stage CMV (2 stageplekken, evt. 1 stagiaire CMV en 1 stagiaire Communicatie)

Inhoud:

Een belangrijk deel van het werk van Nisa for Nisa bestaat uit het organiseren van cursussen, voorlichtingsactiviteiten en excursies voor de deelneemsters. De stagiaires zullen, in samenspraak met de betaalde medewerksters en vrijwilligsters, het activiteitenplan invullen en uitwerken.

De werkzaamheden bestaan uit:

–      opzetten van cursussen, voorlichtingsactiviteiten en excursiesMaatschappelijke stage

–      werven van begeleidsters en deelneemsters

–      verzorgen van publiciteit

–      het evalueren van de activiteiten

–      het bevorderen van contact en overleg tussen de vrijwillig begeleidsters van de activiteiten.

Beide stagiaires zullen nauw met elkaar samenwerken, waarbij voor de ene stagiaire de focus ligt op het organiseren van cursussen en excursies en voor de andere stagiaire op het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten; het opzetten van een nieuwsbrief en het bijhouden van de website.

De stage wordt geboden aan 2 HBO-studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming (eventueel 1 stageplek voor HBO-studenten Communicatie), 3e of 4e jaars, voor min. 4 dagen per week en gedurende het gehele seizoen 2014/2015. (sept. 2014/juni 2015)

  • MBO-stage secretarieel en administratie

Inhoud:

De stagiaire bemenst de receptie van Nisa for Nisa; ontvangt bezoekers en beantwoordt de telefoon.

Zij verzorgt inschrijvingen voor activiteiten en maakt nieuwe deelneemsters wegwijs binnen Nisa for Nisa.

Zij verricht eenvoudige administratieve handelingen.

De stage wordt geboden voor min. 3 dagen per week, gedurende het gehele seizoen (sept. 2014/juni 2015).

Voor alle stagiaires geldt:

  • dat de stages veel mogelijkheden bieden om in de praktijk ervaringen in het beroep op te doen,
  • dat de stagiaires actief betrokken zullen worden bij contacten met andere organisaties en ook zullen actief deelnemen aan bijeenkomsten buiten de deur en diverse overleggen,
  • dat van de stagiaires gevraagd wordt zich actief en flexibel op te stellen en ook beschikbaar te zijn voor taken die buiten het eigen leergebied liggen
  • dat de stagiaires verslag uitbrengen van de werkzaamheden en bereid zijn dit in de werkbegeleiding en werkbespreking aan de orde te stellen.

Voor de stages is geen vergoeding beschikbaar.

Verdere inlichtingen kan gegeven worden door de coördinator Miemoent El Fakih (maandag t/m donderdag). Bij haar kan je je ook aanmelden voor een stage-gesprek.

Tel 020-4111603 of miemoent_elfakih@nisa4nisa.nl

Nisa for Nisa

Johan Jongkindstraat 97

1062 CR  Amsterdam (Slotervaart)

www.nisa4nisa.nl

Plaats een reactie