Zichtbaarheid van Lesbische Vrouwen, Project ‘Samen’

De afstand tussen Marokkaanse vrouwen/meisjes en lesbische vrouwen/meisjes is nog steeds erg groot en er is veel onbegrip en onbekendheid. In het Project ‘Samen’ probeert Nisa for Nisa het wederzijdse begrip tussen deze twee groepen te vergroten en de sociale afstand te verkleinen.  Daarvoor worden er in 2013 en 2014 een aantal bijeenkomsten voor uitwisseling en dialoog georganiseerd. Steeds met een eigen thema.

Ook zal er extra aandacht besteed worden aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bij de moeders van homoseksuele of lesbische kinderen.
Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Steunpunt Emancipatie (SPE) van de Gemeente Amsterdam.

Plaats een reactie