<-- klikbare submenu -->
N4N Foto Collage

N4N Foto Collage

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 51 55 59 66 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 52 56 60 63 3 7 11 15 19 19 23 27 31 35 39 43 47 53 57 61 64 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 54 58 62...
Contact

Contact

Contactformulier Naam Emailadres Telefoonnummer Bericht Verzenden Adres: Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam Telefoon:  020 4111603 Email: info@nisa4nisa.nl Inlooptijden: 9:00 tot 15:00...
Trainingen en Cursussen

Trainingen en Cursussen

In samenwerking met externe organisaties en deskundigen biedt Nisa for Nisa cursussen en trainingen aan rond een specifiek thema. Vaak gebeurt dit in projectvorm en werden deze mogelijk gemaakt met financiële hulp van fondsen of specifieke subsidies. Het doel van deze...

Huiswerkbegeleiding

Deze activiteit is in 2017 gestart op verzoek van een aantal moeders van kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. Eens per week (op vrijdagmiddag) komen de kinderen na schooltijd bij Nisa for Nisa. In de huiswerkklas kunnen kinderen geconcentreerd...

Gezondheid en Bewegen

Een aanzienlijk deel van de deelneemsters aan de activiteiten van Nisa for Nisa kan door hun leefgedrag een risicogroep genoemd. Deze –vaak wat oudere- vrouwen hebben een te hoog lichaamsgewicht, eten lang niet altijd gezond en zitten veel thuis. Nisa for Nisa biedt...