<-- klikbare submenu -->
  • Excursies, theaterbezoek en uitstapjes
  • Dialoogbijeenkomsten

Met een zekere regelmaat organiseert Nisa for Nisa voor haar deelneemsters excursies, theaterbezoek en uitstapjes. Voor veel Nisa for Nisa-vrouwen is de leefwereld beperkt tot de straat en de buurt waarin zij wonen en is er nauwelijks zicht op wat er zich buiten de eigen buurt afspeelt. Ook is de kennis van de Nederlandse samenleving en geschiedenis vaak minimaal. Dit kan in Amsterdam zijn, maar ook daarbuiten. Hierbij wordt regelmatig samengewerkt met andere organisaties of met de overheid.
Nisa for Nisa organiseert dialoogbijeenkomsten voor vrouwen (en soms ook mannen) over aansprekende onderwerpen als huiselijk geweld, vrouw en geloof, opvoeding, seksualiteit, geldzaken, gezondheid, etc.
Het doel van deze bijeenkomsten is om vrouwen bewust te maken van thema’s die van grote invloed kunnen zijn op hun persoonlijk leven en hun blik daarin te verruimen. Door deze bijeenkomsten worden de thema’s bij grote groepen vrouwen bespreekbaar gemaakt en ontstaat er een sneeuwbaleffect in de wijk.

Contact Nisa for Nisa
(in De Buurtzaak)
Chris Lebeaustraat 4
telefoon 020-4111603