<-- klikbare submenu -->

Inloop, ontmoeting en lotgenotencontact is voor vrouwen vaak de eerste kennismaking met Nisa for Nisa, vooral bedoeld om de vrouwen kennis te laten maken met Nisa for Nisa, hen te laten ‘snuffelen’ aan het aanbod en om hen te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. De sfeer is laagdrempelig, warm en welkom. Er zijn geen andere beperkingen dan de standaard openingstijden van Nisa for Nisa. Medewerkers of vrijwilligers van Nisa for Nisa zijn altijd beschikbaar met een luisterend oor of een welgemeend advies. Veel vrouwen lopen tegen dezelfde dingen aan. M.n. in de kookgroepen zullen vrouwen hierin lotgenoten vinden.
Onder deze groep activiteiten vallen ook de voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding, wonen, geld, regels etc. Toegang is gratis.
De inloop is van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.

 Tot deze groep activiteiten behoren:

  • Kookgroepen
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Inloopochtend met ontbijt Sierplein (i.s.m. De Ark/Sierplein). Op donderdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur
  • Inloopochtend met ontbijt Nisa for Nisa. Soms in combinatie met workshops. Op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Klik hier voor het volledige weekrooster met de vaste activiteiten 

Contact Nisa for Nisa
(in De Buurtzaak)
Chris Lebeaustraat 4
telefoon 020-4111603