<-- klikbare submenu -->

Mannen aan Zet!
Een goed voorbeeld van een project dat door Nisa for Nisa geïnitieerd is, is het pilotproject ‘Mannen aan Zet!’ dat vanaf eind 2018 tot december 2020 gelopen heeft. Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB-fonds en het Kansfonds.
Het doel van de pilot was na te gaan of het mogelijk is om mannen te betrekken bij het proces van emancipatie en participatie. Het idee achter het pilotproject is dat het voor een geslaagde emancipatie van vrouwen (in dit geval met een migratieachtergrond) noodzakelijk is dat deze ook gedragen wordt door mannen en gezinnen. Dat bij een geslaagde emancipatie niet alleen de vrouwen emanciperen, maar dat ook mannen (partners) en hun gezinnen de vruchten zouden moeten plukken. Dat betekent dat er een win-win situatie ontstaat en dat daarmee de maatschappij een stuk leefbaarder wordt. Het project bestond uit twee delen.

Training Train-de-Trainers
Hierbij is een groep vrijwilligers (mannen, vrouwen en jongeren), afkomstig uit Nisa for Nisa en verscheidene andere lokale organisaties opgeleid om succesvol de dialoogbijeenkomsten (tweede deel van de pilot) te kunnen leiden. Bij deze training werd uitgegaan van het bespreken en bespreekbaar maken van de eigen standpunten, denkwijzen en referentiekader van de deelnemers. Ook zg taboeonderwerpen kwamen aan de orde. Voor veel deelnemers en daarbinnen vooral de mannen was het voor het eerst om op een dergelijke manier met anderen, buiten de eigen vrienden- of familiekring in gesprek te zijn. Door de training werden de deelnemers geschikt om de dialogen in de vervolgbijeenkomsten te gaan leiden.
Het uitvoeren van de gesprekken in Dialooggroepen. In 2019 werden er 6 groepen geformeerd met in totaal 112 deelnemers. Iedere dialooggroep werd door 1 of 2 dialoogleiders begeleid. De 6 groepen waren als volgt onderverdeeld:

  • Vrouwengroep
  • Mannengroep
  • Meidengroep
  • 2 mixgroepen met manen én vrouwen
  • 1 mixgroep jongens en meiden

De thema’s in iedere groep waren:

  • Gezin
  • Opvoeding
  • Liefde en seksualiteit
  • Religie
  • Cultuur

De centrale vraag was bij elk thema steeds of (en welke) verschillen er zijn in de rollen van mannen en/of vrouwen; hoe bepalend die rollen zijn; hoe die rollen gewaardeerd worden en wat mannen, vrouwen, jongeren kunnen doen om evt. negatieve kanten op te heffen.
Uit de dialogen kwam aan de ene kant dat er een aantal taboes zijn (bijv. relaties met verschillende religies, homoseksuele geaardheid en relaties, kostwinnerschap), waarin zowel mannen als vrouwen veelal een behoudend standpunt innamen. Wel was er een zekere mate van bereidheid om anderen niet langer ‘op te leggen’ welk gedrag deze moesten tonen. Die bereidheid gold ook voor het veranderen van de houding van mannen t.o.v. jong volwassen dochters; met meer warmte en het tonen van een grotere betrokkenheid.

Vervolg
Mannen aan Zet!’ betrof een pilotproject van beperkte opzet en middelen. Er kon een start gemaakt worden met de broodnodige dialoog tussen mannen en vrouwen, maar er was ook forse terughoudendheid om standpunten te willen veranderen. Het verloop gaf inzicht in de methodiek en aanpak en gaf aan Nisa for Nisa voldoende motivatie om ‘Mannen aan Zet!’ door te ontwikkelen en er in Amsterdam Nieuw-West een vervolg aan te geven. Het uiteindelijke doel is het project en de werkwijze uit te rollen over heel Amsterdam en daarbuiten.

Contact Nisa for Nisa
(in De Buurtzaak)
Chris Lebeaustraat 4
telefoon 020-4111603