<-- klikbare submenu -->

  In samenwerking met externe organisaties en deskundigen biedt Nisa for Nisa cursussen en trainingen aan rond een specifiek thema. Vaak gebeurt dit in projectvorm en werden deze mogelijk gemaakt met financiële hulp van fondsen of specifieke subsidies. Het doel van deze cursussen en trainingen is de deelneemsters meer handvatten te geven om bepaalde (maatschappelijke) problemen beter aan te kunnen pakken, bespreekbaar te maken of om hiermee als vertrouwenspersoon, contactpersoon of dialoogleider op te kunnen treden.
  Voorbeelden hiervan zijn:

 • Cursus ‘Ik ontmoet mij’ ism Zina Platform
 • Cursus ‘Opvoeden doe je zo’ ism OKT (Ouder Kind Team Amsterdam)
 • Training dialoogleider ‘Tegengaan van Huiselijk Geweld’ ism Stichting Kezban
 • Training dialoogleider ‘Pilot-project Mannen aan Zet!’ door meerdere organisaties uit de wijk.
 • Contact Nisa for Nisa
  Nisa for Nisa (in De Buurtzaak)
  Chris Lebeaustraat 4
  telefoon 020-4111603