<-- klikbare submenu -->

EAP (Emanciperen, Activeren en Participeren)

EAP is het door Nisa for Nisa ontwikkeld programma om vrouwen te bereiken, die niet (of slechts moeizaam) participeren in de lokale samenleving. Het EAP-programma biedt deze vrouwen de eerste stap waarbij zij kunnen deelnemen aan de activiteiten die vooral gericht zijn op de ontmoeting en herkenning.

Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn of informele vrije-tijdsactiviteiten. Het kan ook zo zijn dat iemand al deelneemt aan een andere activiteit die meer specifiek gericht is op een bepaald thema, bijvoorbeeld een cursus ‘omgaan met pubers’. De ontmoetingsactiviteiten worden ingevuld door de medewerkers EAP  met korte voorlichtingssessies en discussiethema’s om de binding met de vrouwen en het bewustzijn van de situatie waarin zij verkeren tot stand te brengen.

Binnen het EAP-programma draaien ook drie kookgroepen. Het met elkaar koken is voor de vrouwen een manier om vorm te geven aan ‘lotgenotencontact’ rond de thema’s

  • Alleenstaande moeders
  • Psychosociale problemen
  • Somatische klachten.

De EAP medewerkster is nauw betrokken bij de organisatie van de kookgroepen, is beschikbaar voor hen, maar houdt ook enige  afstand.

Naziha Senoussi

Projectleidster EAP

Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

naziha_senoussi@nisa4nisa.nl

 

*    Voorlichting, cursussen en trainingen

Voorlichting:
Vanaf de start van Nisa for Nisa heeft voorlichting een belangrijke plek in de programmering. Nisa for Nisa organiseert discussie- en informatiebijeenkomsten voor vrouwen over aansprekende onderwerpen als huiselijk geweld, vrouw en geloof, seksualiteit, geldzaken, gezondheid, etc.

Het doel van deze bijeenkomsten is om vrouwen bewust te maken van thema’s die van grote invloed kunnen zijn op hun persoonlijk leven. Door deze bijeenkomsten worden de thema’s bij grote groepen vrouwen bespreekbaar gemaakt en ontstaat er een sneeuwbaleffect in de wijk.
Voor actuele informatie over deze bijeenkomsten, kijk onder het kopje activiteiten of mail met ino@nisa4nisa.nl of kijk in de activiteiten agenda clickable

Cursussen

Nisa for Nisa organiseert een scala aan trainingen en cursussen voor vrouwen met een migratieachtergrond om hun weerbaarder en zelfstandiger te maken.

Een greep uit de cursussen: Nederlandse taalles, naailessen, kookgroepen, Arabische lessen, borduren, wandelgroepen en fietslessen.

Voor meer informatie, kunt u een mailtje sturen naar info@nisa4nisa.nl of kijk in de activiteiten agenda clickable

 

Excursies, theaterbezoek en uitstapjes

Voor veel Nisa for Nisa-vrouwen is de leefwereld beperkt tot de straat en de buurt waarin zij wonen en is er nauwelijks zicht op wat er zich buiten de buurt afspeelt. Ook is de kennis van de Nederlandse samenleving en geschiedenis vaak minimaal. Om die reden organiseert Nisa for Nisa regelmatig een excursie (lerend), theaterbezoek (vormend) of uitstapje (lerend en ontspannend). Dit kan in Amsterdam zijn, maar ook daarbuiten.

 

Trainingen

Trainingen leiden vrouwen op die al wat langer bij Nisa for Nisa betrokken zijn of al wat hogere ‘kwalificaties’ hebben. Na het volgen van de training worden deze vrouwen begleiders voor bepaalde activiteiten, vertrouwenspersoon of gastvrouw.