<-- klikbare submenu -->
  • Pluspakket 3

Nisa for Nisa werkt nauw samen met de andere emancipatiecentra in Nieuw-West en met name met Hippe Heks en Vrouw en Vaart (Sezo). Pluspakket is het regelmatige overleg tussen de deelnemende organisaties elkaar informeren over hun initiatieven en worden er afspraken gemaakt ter voorkoming van doublures. Aan het overleg wordt ook deelgenomen door het Stadsdeel Nieuw-West.

Vragen uit de wijk kunnen ook vertaald worden in een gezamenlijk aanbod.  Als er al verschillen tussen de deelnemende organisaties zijn, dan worden deze gerespecteerd. Door de onderlinge samenwerking wordt de zichtbaarheid van het emancipatiewerk in de wijk steeds beter. Om de doelgroep te bereiken blijft het hard nodig om de activiteiten actief en laagdrempelig aan te bieden (Vinden en Binden).