<-- klikbare submenu -->

Project ‘Taboeonderwerpen Doorbreken’  1

Binnen de gemeenschap van mensen met een migratie-achtergrond rust er op een aantal onderwerpen een taboe. Ook al speelt het onderwerp volop in de maatschappij, er wordt nog vaak voor gekozen om er liever niet over te na te denken, laat staan te spreken. Nisa for Nisa gelooft dat deze houding de doelgroep onnodig belemmert om volledig te participeren in de samenleving.

Taboeonderwerpen worden vaak aan de orde gesteld in de vorm van ‘dialoogbijeenkomsten’, waarbij mensen met ogenschijnlijk tegengestelde opvattingen om de tafel zitten.

In voorkomende gevallen wordt er rond een taboeonderwerp samenwerking aangegaan met andere organisaties. Zo is het thema ‘Tegengaan van Huiselijk Geweld’ door Nisa for Nisa ingebracht in het kader van het Project Pluspakket en is daarbij samengewerkt met Stichting Kezban, Hippe Heks, Vrouw en Vaart. Soms is ook de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Sociale en Culturele Antropologie) betrokken.

Andere thema’s die in dit kader van dit project aan de orde zijn zijn:

  • LHBT
  • Vrije Partnerkeus
  • Seksualiteit/ zelfbeschikking

 

 

Indien er bij een organisatie behoefte is om een dialoogbijeenkomst te leiden dan kunnen zij contact opnemen met Nisa for Nisa.

Telefoon: 020-41 11 603

Email: info@nisa4nisa.nl