<-- klikbare submenu -->
Voor Nisa for Nisa is voorlichting een zeer belangrijke activiteit. Door het jaar heen organiseert Nisa for Nisa daarom (meestal in samenwerking met andere organisaties of deskundigen) een groot aantal voorlichtingsbijeenkomsten over een breed aantal onderwerpen. Soms zijn deze bijeenkomsten al lang tevoren gepland, soms ook worden ze adhoc georganiseerd bekendgemaakt.
De onderwerpen hebben betrekking op:
• Gezondheid
• Voeding
• Bewegen
• Opvoeding
• Huiselijk geweld en veiligheid
• Regels en toeslagen overheid
• Ouderenzorg