Over Nisa for Nisa

 

Voor wie?

De sfeer bij Nisa for Nisa is warm en ontspannen. Centraal in het centrum ligt de huiskamer, waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek zijn met elkaar,  met de vrijwilligers of met de stagiairs/stafleden. Maar er zijn ook aparte kamers, waar in alle rust een gesprek gevoerd kan worden. De thee en koffie staan altijd klaar. 

Nisa for Nisa wordt vooral bezocht door Marokkaanse en Turkse vrouwen uit Amsterdam Nieuw-West. Maar ook andere vrouwen zijn van harte welkom. Het zijn allemaal vrouwen die een stukje verder willen komen en hun situatie willen verbeteren. Zij nemen deel aan cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten of excursies.

De cursussen zijn voor ieder niveau en steeds met de bedoeling de vrouwen sterker te maken. In principe wordt er bij Nisa for Nisa Nederlands gesproken. Wij vinden dat belangrijk voor de ontwikkeling van vrouwen. Voor vrouwen die nog helemaal geen Nederlands kunnen praten wordt een uitzondering gemaakt. Wij stimuleren deze vrouwen om zich in te schrijven voor een van de taalcursussen.

Veel vrouwen worden binnen Nisa for Nisa als vrijwilliger actief. Als begeleidster bij activiteiten, als gastvrouw, kok bij de catering, kinderoppas of zich inzetten voor andere taken. Maar de vrouwen vinden ook hun weg bij andere organisaties of krijgen zoveel zelfvertrouwen dat zij een opleiding gaan volgen of een baan gaan zoeken en vinden.

Nisa for Nisa laat vrouwen nooit in de kou staan. Als vrouwen advies en hulp vragen, dan wordt die zo nodig direct gegeven. Nisa for Nisa heeft hiervoor 2 projecten gestart. Projekt Tussen-Door is voor eenvoudige problemen en voor als een luisterend oor en een bemoedigend gesprek voldoende is. Het project Tussen-In is voor een probleem gespecialiseerde hulp gegeven moet worden. Daarvoor heeft Nisa for Nisa een groot en snel netwerk met hulpverleningsorganisaties, advocaten en autoriteiten.

Inschrijven en deelnemerskaart

Om aan cursussen en (de meeste) andere activiteiten te kunnen meedoen is het belangrijk dat je je als deelnemer van Nisa for Nisa inschrijft. Je krijgt dan een deelnemerskaart. Inschrijven kost € 20,00. Daarvoor krijg je een deelnemerskaart. Als je bij Nisa for Nisa stopt en de deelnemerskaart inlevert krijg je € 10,00 retour.

Inschrijven kan bij de receptie van Nisa for Nisa.

Voor sommige activiteiten bij andere organisaties krijg je met de Nisa for Nisa deelnemerspas een korting.

Ontstaan, kracht en missie van Nisa for Nisa

De Stichting Nisa for Nisa is in 2001 opgericht door Fatima Sabbah, een Marokkaans-Amsterdamse vrouw uit het Amsterdamse Stadsdeel Slotervaart (nu Amsterdam Nieuw-West). Zij weet uit eigen ervaring dat er grote drempels zijn als je als migrantenvrouw de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of onvoldoende op de hoogte bent van de gang van zaken in Nederland. Vrouwen hebben volgens Fatima Sabbah een centrale rol in het gezin. Als het met de vrouw niet goed gaat, gaat het met het gezin niet goed. Met alle gevolgen van dien voor het gezin en de omgeving. Zij ziet dat dit een algemeen probleem is onder migrantenvrouwen. Zij wil zich inzetten om migrantenvrouwen te emanciperen en de bereikbaarheid van bestaande organisaties en voorzieningen voor migrantenvrouwen te verbeteren. Om dit te kunnen doen heeft Stichting Nisa for Nisa opgericht.

De kracht van Nisa for Nisa
Nisa for Nisa is opgezet als een zelforganisatie en wordt voor een belangrijk deel ook gerund door de vrouwen uit de gemeenschap zelf. Kenmerken voor de zelforganisatie Nisa for Nisa zijn:

 • Groot vertrouwen binnen de eigen gemeenschap
 • Laagdrempeligheid, veiligheid en warmte voor deelneemsters/bezoeksters
 • Grote inzet van vrijwillige medewerksters
 • Herkenbaarheid van de problematiek
 • Aanbod van activiteiten dat nauw aansluit op de behoeften
 • Bundeling van ervaringen
 • Oplossingsgerichte aanpak
 • Snelheid van handelen
 • Brugfunctie naar bestaande organisaties

In de loop der jaren heeft Nisa for Nisa zich ontwikkeld en is het een organisatie geworden met een eigen aanpak voor migrantenvrouwen in het Stadsdeel Nieuw-West en daar buiten. Ook is Nisa for Nisa een onmisbaar aanspreekpunt gebleken voor veel organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.
Nisa for Nisa heeft haar wortels in de buurt en weet als geen ander wat de noden, behoeften en vragen van de migrantenvrouwen/-meiden en hun gezinnen zijn. Nisa for Nisa stemt hier haar activiteiten op af.

De activiteiten van Nisa for Nisa variërenen van activiteiten gericht op ontmoeting, oriëntatie en empowerment tot bemiddeling bij hulpverlening en crisisinterventie. Ook speelt Nisa for Nisa een belangrijke rol bij de belangenbehartiging en het signaleren van noden en behoeften van migrantenvrouwen in de wijk. Hierdoor heeft de Stichting zich een niet weg te denken positie in de wijk verworven.
Het doel van deze activiteiten is altijd de positie van migrantenvrouwen te versterken en het ‘onbespreekbare bespreekbaar’ te maken.

De aangeboden activiteiten helpen de deelneemsters om ook zelf deel te nemen in de netwerken van lotgenoten, zichzelf verder te ontwikkelen, daardoor sterker in het leven en in de maatschappij te staan en er ook daadwerkelijk aan deel te nemen. Uiteindelijk gaat het er om dat migrantenvrouwen dezelfde toegang krijgen tot de sociale voorzieningen en maatschappelijke activiteiten als iedere andere burger in onze samenleving. Dat draagt in belangrijke mate bij tot het vormgeven van een eigen leven als individu en het welbevinden van het gezin waarvan zij deel uitmaakt. 

De mensen van Nisa for Nisa

Medewerkers

 • Fatima Sabbah –  oprichter
 • Miemoent El Fakih – directeur
 • Naziha Senoussi – activiteiten-begeleider, gedetacheerd bij De Buurtzaak
 • Sarah Azaoume – projectleidster Meidenproject BigSis

Vrijwilligers
Zonder de hulp van ca 30 vrijwilliger kan Nisa for Nisa niet functioneren. Zij houden zich bezig met oa.:

 • geven van cursussen
 • begeleiden van activiteiten
 • vertrouwenspersonen in het project TussenIn
 • catering in opdracht
 • bemensen van de receptie van het centrum
 • gastvrouw bij activiteiten
 • huishoudelijke taken

Als jij je ook als vrijwilliger bij Nisa for Nisa wilt inzetten, neem dan contact met ons op en vraag naar Fatima Sabbah of Miemoent El Fakih.
Stagiairs
Nisa for Nisa biedt ieder jaar aan een aantal stagiaires de mogelijkheid om in de praktijk een beroep te leren. Stage lopen kan op zowel MBO- als HBO-niveau. Secretarieel werk, activiteitenbegeleiding en hulpverlening. Nisa for Nisa is een erkend als stage-gever voor MBO en HBO.
Ben je op zoek naar een goede stageplek, neem dan contact op met Miemoent El Fakih.
Bestuur
Het bestuur ‘bestuurt’ Nisa for Nisa. Het schept de voorwaarden (financiën, personeel, huisvesting) van de Stichting en bepaalt het beleid ervan. Het bestuur bestaat uit 5 personen:

 • Naima Ajouaau – voorzitter
 • Ellie van den Brom- secretaris
 • Ingrid Romeijn- penningmeester
 • Edien Koubar – bestuurslid

Als je geïnteresseerd bent om je meer bestuurlijk voor Nisa for Nisa in te zetten, neem dan contact op met Miemoent El Fakih.
De Adviesraad
De leden van de Adviesraad adviseren het bestuur en de medewerkers vanuit hun eigen professionele achtergronden.

 • Jesse Bos – voormalig wethouder stadsdeel Nieuw West
 • Janneke Tigchelaar – professioneel fondsenwerver
 • Ingrid Viskil – beleidsmedewerkster

 

Financiën

Het werk van Stichting Nisa for Nisa wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, door gelden uit fondsen en door particuliere giften. Zonder hun bijdrage zou het werk van Nisa for Nisa onmogelijk zijn.
In 2013 ontving de Stichting Nisa for Nisa geld van de volgende subsidiegevers en fondsen:

 •  Het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
 •  Het Oranje Fonds
 •  Het VSBfonds
 •  Skanfonds
 •  Stichting het  R.C. Maagdenhuis
 •  Rabobank Amsterdam
 •  Servicepunt Emancipatie Amsterdam
 •  Europeese Commissie/ErasmusPlus
 •  Particuliere giften

Als u het werk van Nisa for Nisa wilt steunen, dan kan dat natuurlijk. Neemt u voor de mogelijkheden hiervan contact op met Miemoent El Fakih of met het bestuur van de stichting.

Oranje fonds rabobank skanfonds spe Stadsdeel amsterdam nieuw west vsbfonds het maagdenhuis

ANBI

Nisa for Nisa is een ‘algemeen nut beogende instelling’ en is als zodanig door de Belastingdienst als ANBI-instelling erkend.

Stichting Nisa for Nisa

fiscaal nr.: 811993668L01

Contactpersoon: mevr. M. el Fakih, info@nisa4nisa.nl

Bestuurssamenstelling:

 • Naima Ajouaau – voorzitter
 • Ellie van den Brom- secretaris
 • Ingrid Romeijn – penningmeester
 • Edien Koubar – bestuurslid

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet

Inhoudelijk en financieel verslag: zie jaarverslag

ANBI_FC

Ver este pagina en espagnol

Lisez cette page en francais